Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Menu

Kalendarz

Licznik odwiedzin

Ciekawostki

Galeria

Reklama

Tutaj znajduje się miejsce na twoją reklamę

Polecane strony

Szkoła
       Podstawowa w Gomulinie

Gimnazjum w Gomulinie

Gmina
       Wola Krzysztoporska

Państwowa
       Straż Pożarna w Piotrkowie Trybunalskim
Życzenia Wielkanocne
19.04.2014 r.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.


Życzy Zarząd OSP Gomulin


Zebranie sprawozdawcze
22.03.2014 r.           

W sobotę, 22 marca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP w Gomulinie.

W dniu 22 marca 2014r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej OSP w Gomulinie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013.
Zebranie otworzył Vice Prezes OSP dh. Wojciech Kamiński i przywitał gości, którzy przybyli na nasze zebranie:

 • Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Piotrkowie Trybunalskim  bryg. Pawła Kardasa
 • Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP  dh. Grzegorza Koneckiego
 • Komendanta Gminnego OSP   dh. Mirosława Jakubczyka
 • Wójta Gminy  Wola Krzysztoporska  Romana Drozdka
 • Sekretarza  w  Urzędzie Gminy   Marka Ogrodnika
 • Inspektora   Jana Czubałę

 

Następnie został wybrany przewodniczący zebrania oraz protokolant.
Przewodniczącym zebrania został dh Wojciech Kamiński, natomiast protokolantem dh Jerzy Kwapisz

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek zebrania, który zebrani przyjęli bez poprawek.
Zgodnie z porządkiem zebrania przystąpiono do jego realizacji i tak:

1.  W punkcie pierwszym sprawozdanie z działalności OSP za 2013r. – Sprawozdanie odczytał dh. Wojciech Kamiński .
2.  Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik OSP dh. Radosław Rusek. Zapoznał zebranych z kwotami przychodów i rozchodów w 2013 roku . Oraz ze stanem kasy na dzień zebrania.
3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP Gomulin przedstawił dh. Krzysztof Cieślak  - Przewodniczący Komisji.
4.  W kolejnym punkcie przedstawione zostały: plan działalności i plan finansowy na 2014 rok.
5.  Dyskusja.
Przewodniczący zebrania rozpoczął dyskusję zapoznając druhów  z problematyką ekwiwalentu za wyjazdy ratownicze, sposobem jego naliczania i problemami jakie są z jego wypłatą. Następnie przedstawił druhom problematykę szkoleń strażaków organizowanych przez PSP oraz Gminę. Przewodniczący poruszył także sprawę modernizacji strażnicy i problemy lokalowe Orkiestry Dętej OSP Gomulin.
6.  W kolejnym punkcie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za 2013r. Przewodniczący zebrania zaproponował, aby tradycyjnie głosowanie było jawne przez podniesienie ręki. Propozycja została przyjęta jednomyślnie. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni członkowie OSP. Zarząd OSP Gomulin otrzymał absolutorium jednogłośnie za okres sprawozdawczy.
7.  W kolejnym punkcie zebrania przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2014 rok
8.  W punkcie uchwał i wniosków żywą dyskusję wywołał wniosek o powtórne wyhaftowanie  na starym strażackim sztandarze korony nad głową orła. Korona została usunięta w 1952 roku. W głosowaniu wniosek o przywrócenie korony odrzucono. OSP w Gomulinie posiada nowy Sztandar z orłem w koronie. Druhowie argumentowali by stary Sztandar z 1935 roku który pozostaje w spoczynku pozostawić ,,okaleczonym „ – jako pamiątkę historyczną.
9.  Następnie głos zabrali wszyscy zaproszeni goście. Druhowie usłyszeli od Wójta Gminy Romana Drozdka obietnicę modernizacji remizy do 2017 roku. Rok 2017  jest czasem jubileuszu stulecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie.                      
W zebraniu uczestniczył jeden z radnych gminnych który pomimo chęci nie został dopuszczony do głosu.
10. W  ostatnim punkcje zebrania Prezes ZG OSP dh. Grzegorz Konecki  wspólnie z brygadierem Pawłem Kardasem  odznaczyli dh. Krzysztofa Kwapisza odznaką za wysługę lat.                                                    

Zebranie zakończyło się kolacją.


Bogdanów-151 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
02.02.2014 r.
Druhowie z OSP w Gomulinie wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w Bogdanowie w uroczystościach ku czci Powstańców 1863 roku. Uroczystości rozpoczęto o godz. 11.00 na miejscowym cmentarzu parafialnym gdzie delegacje złożyły kwiaty na grobie powstańca Józefa Turczynowicza. Następnie w kościele pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie pod przewodnictwem księdza proboszcza Wojciecha Gonery została odprawiona Msza Święta. Ksiądz Tomasz Chrzęstek w doskonale przygotowanej homilii przybliżył uczestnikom uroczystości historię Powstania Styczniowego i postać powstańca Józefa Turczynowicza. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe gmin Wola Krzysztoporska i Bełchatowa,Straże Pożarne z terenu gminy Wola Krzysztoporska. i wiele organizacji społecznych wraz z pocztami sztandarowymi. Uroczystość uświetniła gra Orkiestry Dętej OSP Postękalice.Przemawiali senator Wiesław Dobkowski i przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska pani Maria Głowacka.Inicjatorem tych podniosłych obchodów był pan Antoni Owczarek z Muzeum w Bełchatowie.


Podsumowanie działalności Klubu Honorowych Krwiodawców OSP w Gomulinie.
25.01.2014 r.
CZŁOWIEK JEST TYLE WART ILE MOŻE PODAROWAĆ DRUGIEMU

To hasło, które niezmiennie towarzyszy naszej społecznej działalności. Bo cóż jest wart człowiek, który obojętnie przechodzi obok problemów, jakie dotykają wielu ludzi samotnych, opuszczonych i potrzebujących pomocy drugiej osoby. Zakończyliśmy rok w którym w gomulińskiej jednostce powstał klub honorowych krwiodawców. Zebranie podsumowujące zwołał przewodniczący klubu druh Dariusz Owczarek który przybliżył zebranym działalność i potrzebę dalszego funkcjonowania tej sekcji w życiu OSP i lokalnej społeczności. Skarbnik Klubu druh Mateusz Maślanka przedstawił zebranym sprawozdanie z wydatków poniesionych przez sekcję krwiodawców i zapoznał z planami wydatków na 2014 rok. Ustalono że najbliższa zbiórka krwi w gomulińskiej OSP zostanie przeprowadzona w sobotę 15 marca 2014 roku. ZAPRASZAMY !!


Kontrola Komisji Rewizyjnej w OSP Gomulin
18.01.2014 r.
Członkowie Komisji  w składzie przewodniczący Krzysztof Cieślak oraz członkowie Wojciech Socha i Andrzej Żabicki zgodnie ze statutem przeprowadzili analizę i realizację budżetu w roku minionym 2013. Dokładnie sprawdzono książkę kasową i pozostałą dokumentację stowarzyszenia. Kontrola obejmowała również przegląd całego mienia OSP w tym budynków i sprzętu ruchomego. Szczególny nacisk położono na zagadnienia działalnośc bojowej. W kontroli obok Komisji wzięli udział przedstawiciele Zarządu OSP w tym prezes Szczepan Mroczkowski, vice prezes Wojciech Kamiński , komendant  Łukasz Wojtczyk ,skarbnik Radosław Rusek i gospodarz Tomasz Adamczyk. Po kontroli druhowie omówili wszystkie uwagi i zagadnienia które nasunęły się podczas minionego roku i w czasie samej kontroli. Podjęto również stosowne decyzję które które mają  wpłynąć na poprawę działalności OSP w Gomulinie. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono trzy protokoły - tj.  działalności bojowej, finansowy i ogólny.


Życzenia świąteczne
24.12.2013 r.


Zdrowych, wesołych radosnych świąt Bożego Narodzenia
Sprędzonych w rodzinnym gronie
Świąt które dostarczą Wam dużo radośći i szczęścia
A Nowy rok niech będzie jeszcze lepszy od minionego

                                                                            życzy Zarząd OSP Gomulin


Wybór nowego Zarządu Gomulińskiej Orkiestry Dętej.
22.12.2013 r.
Zarząd Orkiestry ukonstytuował się następująco :
 
            Prezes - Sławomir Owczarek
            Vice Prezes - Przemysław Adamski
            Sekretarz - Piotr Toma
            Skarbnik - Justyna Stępień 
            Gospodarz - Przemysław Adamus
 
 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie życzy Zarządowi naszej wspaniałej Orkiestry , aby podjęty wysiłek znalazł uznanie w oczach społeczeństwa i władz samorządowych - ponieważ 
to ono jest potwierdzeniem renomy gomulińskich Muzyków na czele z Kapelmistrzem Włodzimierzem Grochulskim.

Gratulacje!


Spotkanie opłatkowe jednostek z terenu gminy
14.12.2013 r.
W sobotę 14 grudnia członkowie naszej jednostki wzięli udział w spotkaniu opłatkowym strażaków z terenu gminy Wola Krzysztoporska.
W tym roku gospodarzem uroczystości była OSP Woźniki. Ze strażakami opłatkiem podzielili się zaproszeni goście - kapelan strażakówv ksiądz Grzegorz Cierliński proboszcz parafii Bujny , ksiądz Wojciech Gonera proboszcz parafii Bogdanów , przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka , wójt Roman Drozdek ,europoseł Janusz Wojciechowski i radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Grabowski.
Po części oficjalnej którą poprowadził Prezes ZG OSP druh Grzegorz Konecki wraz z księżmi wszyscy zasiedli do tradycyjnej kolacji  wigilijnej.


Zbiórka Krwi
23.11.2013 r.
Była to już 3 akcja zbiórki krwi organizowana przez naszą jednostkę. Tak jak i wcześniejszymi razy to i teraz cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tą sobotę 22 osoby oddały krew a kilka niestety z różnych przyczyn nie mogło tego zrobić. Wynik ten jest równie wysoki jak i te uzyskane wcześniej. Z tego miejsca chcemy podziękować za zaangażowanie i dobrą wolę.

Na ten rok nie planujemy już zorganizowanych akcji, lecz na następny rok znowu mamy ustalone 3 terminy. Dokładne daty dostępne są w zakładce "Krwiodawstwo".


Zbiórka Krwi- Zaproszenie
17.11.2013 r.
logo HKK Gomulin

W ramach programu ,, Ognisty ratownik , ognista krew ", Klub Honorowych Krwiodawców przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie organizuje  zbiórkę krwi.W dniu 23 listopada 2013 r. ( sobota ) w siedzibie OSP Gomulin ul.Trybunalska 4.
Zapraszamy nie tylko strażaków OSP ,sympatyków straży pożarnej, lecz wszystkich ludzi dobrej woli, do udziału w naszej akcji krwiodawstwa. 
 

Przewodniczący Klubu HDK OSP w Gomulinie Dariusz Owczarek informuje że:
 
1) Krew mogą oddać osoby w pełni zdrowe po ukończeniu 18 lat.
2) Do oddania krwi mogą zgłosić się osoby ważące minimum 50 kg.
3) Osoba oddająca krew w dniu pobrania krwi winna zjeść lekkostrawny i beztłuszczowy posiłek.
4) Przy oddawaniu krwi należy mieć dokument tożsamości ze zdjęciem i wpisanym numerem PESEL(dowód osobisty,prawo jazdy,paszport).


Ćwiczenia OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska.
15.11.2013 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 105/13 z dnia 11.10.2013r. w dniu 15.10.2013r. odbyły się ćwiczeniaStałego Dyżuru Wójta Gminy Wola Krzysztoporska wraz z jednostkami OSP z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, Policji, NZOZ i Służbami Komunalnymi. Ćwiczenia odbywały się na terenie siedzibyUrzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5 oraz na terenieReferatu Wodociągów i Kanalizacji w Woli Krzysztoporskiej ul. Cmentarna 22.

Operacja polegały na praktycznym ćwiczeniu nawyku zachowania się w chwili zagrożenia, sprawdzeniu umiejętności współdziałania i przygotowaniu do realizacji powierzonych zadań, ocenie stanu sprawności posiadanego sprzętu ratowniczego. Nadzór i przebieg ćwiczeń był monitorowany przez Komisję wyznaczoną przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. W ćwiczeniach udział brało 90 druhów z 15 jednostek OSP zorganizowanych w 16 zastępów strażackich, Stały Dyżur Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, Patrol Policji z Komisariatu w Grabicy. Lekarz i pielęgniarki z NZOZ w Woli Krzysztoporskiej, Komendant Gminny ZOSP OSP RP, Służby Komunalne z Referatu Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Ćwiczenia rozpoczęły się w chwili powstania pozorowanego zagrożenia na terenie Referatu WiK o godzinie 10:00 a zakończyły przeglądem gotowości bojowej jednostek OSP o godzinie 12:30. Przebieg ćwiczeń był sprawny i precyzyjny, zgodny z uzgodnionym planem. W ćwiczeniach jednostek uczestniczyli oraz na bieżąco nadzorowali strażaków przedstawiciele z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej, z-ca Wójta i Sekretarz Gminy Wola Krzysztoporska.

Ćwiczenia zakończyły się po wykonaniu wszystkich zaplanowanych zadań. W trakcie ćwiczeń osiągnięto i zrealizowano zaplanowane cele.

Źródło - Biuletyn Gminy Wola Krzysztoporska.


Odsłonięcie pomnika Wawrzyńca Wiśniewskiego i Powstańców Styczniowych z parafii Gomulin.
11.11.2013 r.

Uroczysty charakter w Gomulinie miały tegoroczne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone ze 150- leciem walk Powstańców Styczniowych o niepodległość Polski. Poniedziałkowe uroczystości związane z obchodami rocznicowymi rozpoczęły się w kościele parafialnym w Gomulinie o godzinie 10:30 akademią słowno -muzyczną o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów gomulińskiego Gimnazjum. Następnie w koncelebrze księża Waldemar Kulbat i Jan Cholewa odprawili Mszę św. W homilii ks. proboszcz Jan Cholewa przybliżył uczestnikom uroczystości postać powstańca dziedzica Gomulina Wawrzyńca Wiśniewskiego. Po Mszy św. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie nowo wybudowanego Pomnika który odsłonił wójt gminy Wola Krzysztoporska pan Roman Drozdek w asyście państwa Grażyny i Tomasza Wiśniewskich. Następnie złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem. Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Gomulina , Oprzężowa , Majkowa Dużego oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie. Uroczystość ubogaciła gra Gomulińskiej Orkiestry Dętej która tego dnia dała wspaniały koncert pieśni patryjotycznych .

Pomysł uczczenia powstańców wyszedł od Vice Prezesa OSP Gomulin dh. Wojciecha Kamińskiego. Inicjatywę  budowy pomnika poprał ks. Jan Cholewa proboszcz parafii Gomulin i  władze samorządowe w osobie wójta p. Romana Drozdka i sponsorzy. Powstał honorowy komitet budowy pomnika pod przewodnictwem Wojciecha Kamińskiego,który w darze od  druha Andrzeja Żabickiego otrzymał  trzytonowy kamień. Tablicę pamiątkową wykonał znany bełchatowski kamieniarz p.Zdzisław Elminowski , zaś elementy kowalskie wykuł kowal artysta Sylwester Szala - całość według projektu Antoniego Owczarka z Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Na kamiennej tablicy usytuowanej na pomniku wygrawerowany został następujący tekst :

                        Nam budzicieli wielkich, o Panie,
                                   Harfiarzy daj miłujących,
                               A kiedy naród zbudzon powstanie,
                              Daj wodzów w naród wierzących.
                                                          M.. Romanowski
 
                                    ŻOŁNIERZOWI
                         POWSTANIA STYCZNIOWEGO
                                          1863 r.
                          OBYWATELOWI ZIEMSKIEMU
                      WAWRZYŃCOWI WIŚNIEWSKIEMU
                                      1823-1913
                                    I WSZYSTKIM
                        UCZESTNIKOM POWSTANIA
                            Z PARAFII GOMULIN
 
                                                              Potomni
 
                         Gomulin, 11 listopada 2013 r.


Komitet Budowy Pomnika dziękuje wszystkim którzy w mniejszy lub większy sposób przyczynili się do budowy tej wspaniałej pamiątki. Księdzu Janowi Cholewa , wójtowi Romanowi Drozdkowi , Andrzejowi Żabickiemu ,Julii Karlińskiej ,Marii Głowackiej, Irenie Progulskiej , Markowi Ogrodnikowi ,Wojciechowi Socha , Danielowi Hoferowi ,Jerzemu Mlonka, Januszowi Filipkowi ,Jackowi Dryzkowi, Łukaszowi Wojtczykowi , Jerzemu Kwapiszowi ,Mateuszowi Maślanka , Karolowi Dryzkowi , Michałowi Żabickiemu, Krzysztofowi Michalskiemu oraz Zarządowi OSP w Gomulinie.

Zaproszenie
09.11.2013 r.
Zaproszenie


Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Gomulinie imienia księdza Mariana Wiewiórowskiego i obchodów 150-lecia Oświaty w Gomulinie
25.10.2013 r.

,,GDZIE BÓG NAS POSŁAŁ,

  TAM MAMY KWITNĄĆ
  I OWOC PRZYNOSIĆ ! "
 
                ( F. Pastorelli , ks.M.Wiewiórowski)
 
 
Dobre imię - to najlepsze dziedzictwo !
 
W dniu 25 października gomulińscy strażacy  wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyli w niezwykle podniosłej i wzruszającej uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Gomulinie imienia księdza Mariana Wiewiórowskiego i poświęcenia Sztandaru Szkoły w roku obchodów 150-lecia Oświaty w Gomulinie.
 

Pomysł nadania imienia księdza Mariana Wiewiórowskiego Szkole Podstawowej  w Gomulinie  zrodził się już we wrześniu 2012 roku. Po bardzo  licznych w tej sprawie  apelach do Dyrekcji  Szkoły ogłoszono wybory na patrona szkoły. Z pośród wielu kandydatów  miażdżącą liczbą głosów wybrano patronem właśnie  księdza Mariana Wiewiórowskiego.Po akceptacji wyboru społeczności szkoły przez Rade Gminy Wola Krzysztoporska Rada Pedagogiczna, z Panią Dyrektor Danutą Stępień na czele, Rada Rodziców oraz uczniowie wraz z rodzicami przystąpili do ciężkiej pracy zorganizowania uroczystości nadania imienia szkole.Powołano Komitet Organizacyjny w skład którego z szeregów OSP Gomulin wszedł dh.Wojciech Kamiński.

 Uroczystość rozpoczęła  się w hali sportowej gomulińskiej szkoły o godz. 10.00 Mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity łódzkiego ks.Marka Jędraszewskiego.Ksiądz arcybiskup w homilii  podkreślił  zasługi patrona szkoły , wskazywał na jego bezgraniczne poświęcenie, umiłowanie Boga i Ojczyzny. Przypomniał sylwetkę wielkiego kapłana.

Cała społeczność szkolna oraz goście  z uwagą i przejęciem wysłuchali tych słów.

Następnie ksiądz arcybiskup  poświęcił sztandar przyniesiony przez poczet sztandarowy.

Po zakończeniu Mszy św.   zajęliśmy miejsca na widowni  w sali gimnastycznej, która w tym dniu wyglądała nadzwyczaj uroczyście i bardzo patriotycznie dzięki wysiłkowi uczniów, nauczycieli i  innych pracowników szkoły.

Dalsza  część uroczystości rozpoczęła się od odegrania przez naszą Orkiestrę Dętą hymnu państwowego.Aktu nadania imienia dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Głowacka, która odczytała stosowną uchwałę.Kolejnym bardzo ważnym elementem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej.Następne punkty programu podyktowane były odpowiednim  ceremoniałem .W tym prezentacją Sztandaru ,ślubowaniem ,odśpiewaniem hymnu szkoły i wbijaniem pamiątkowych gwoździ fundacyjnych.

Głos zabierali goście.Wśród których  Wójt Gminy pan Roman Drozdek pogratulował  tak znamienitego patrona i podkreślił konieczność pielęgnowania wartości patriotycznych w dzisiejszych tak trudnych czasach.

Uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu wspaniałych gości w tym krewnych  Patrona Szkoły, księży,żołnierzy AK ,władz samorządowych,działaczy społecznych i byłych nauczycieli i uczniów szkoły.


Ślub Justyny i Adriana
19.10.2013 r.

W dniu 19 pazdziernika w kościele św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie miała miejsce uroczystość podczas której sakramentalne tak wypowiedzieli sobie Justyna Kwapisz i Adrian Szmyt. Na zaproszenie pary młodych druhowie z naszej jednostki i z jednostki macierzystej Pana Młodego-OSP Cisowa towarzyszyli im w tym ważnym dla nich wydarzeniu.

 W dniu ślubu już od samego rana przygotowywaliśmy samochód bojowy a także uzgadnialiśmy przebieg prowadzenia korowodu weselnego oraz niespodzianki czyli bramki weselnej. Staraliśmy się jak najbardziej ubarwić to wydarzenie. W drodze do kościoła korowód weselny niespodziewanie natrafił na przeszkodę w postaci powalonego drzewa - na szczęście na miejscu była już Straż Pożarna która po ciężkich pertraktacjach z weselnikami udrożniła drogę . Po akcji zakończonej powodzeniem korowód udał się do kościoła gdzie czekała reszta gości weselnych a także delegacje OSP z Pocztami Sztandarowymi . Po Mszy świętej, uroczystej przysiędze i niekończących się życzeniach wszyscy przejechali (nie zabrakło sygnałów świetlnych i dziwękowych;) na sale weselną i bawili się do białego rana.

Młodej Parze życzymy dużo szczęścia, stu lat wspólnego życia i całej drużyny młodych strażaków.


Kontrola gotowości bojowej
16.10.2013 r.

W tym dniu w godzinach 12:45 - 14:15 oficerowie Państwowej Straży Pożarnej z Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzili inspekcje gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gomulinie .

Przedstawiciele PSP sprawdzili w trybie alarmowym czas reakcji naszych druhów na włączenie syreny,wyjazd,zabezpieczenie miejsca zdarzenia,tempo działań,poprawność wykonywanego założenia,wyposażenie w sprzęt i jego stan.

Wóz bojowy GBA 2.5 w pełnej i umundurowanej obsadzie wyjechał przed budynek remizy po 3 min.35 s
.Po meldunku kontrolujący przeprowadzili ćwiczenie tj.Pożar pomieszczenia gospodarczego.Podanie dwóch prądów wody w natarciu .Praca w aparatach ODO. Ćwiczenie wykonano zgodnie z zasadami taktyki działań gaśniczych ,z zachowaniem zasad BHP. Po ćwiczeniu sprawdzono stan techniczny pojazdu,sprzętu silnikowego,innego sprzętu ratowniczego,sprzętu łączności oraz wyposażenie w odzież specjalną ,środki ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty a także stan infrastruktury strażnicy ,mający wpływ na gotowość operacyjną OSP.

Kontroli poddano również dokumentację jednostki:aktualność badań lekarskich,świadectwa wyszkolenia strażaków,ważność badań technicznych sprzętu. Ogólna ocena w zakresie Alarmowanie OSP - 10 pkt.
Gotowość operacyjna ratowników OSP - 10 pkt.
Gotowość pojazdów ,sprzętu silnikowego,innego sprzętu ratowniczego,sprzętu łączności -8 pkt. Dokumentacji - 4 pkt.
Ćwiczenia - 10 pkt.

Na możliwość uzyskania 50 pkt. uzyskano 42 pkt. Ogólna ocena końcowa - dobra. Kontrolę przeprowadzili : 

Mł. bryg. Jan Mielczarek - Naczelnik Wydziału Oper.-Szkol.
Kpt. Piotr Kaźmierczak - Starszy specjalista ds.Oper.-Szkol.

Podziękowanie
09.10.2013 r.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie składa serdeczne podziękowania naszym sponsorom

Marioli i Sławomirowi Koziołom


Prosimy przyjąć nasze skromne podziękowanie za wielki dar serca.
Dziękując za dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.


Dożynki gminne w Bogdanowie
22.09.2013 r.

W tym dniu oprócz szkolenia nasi druhowie udali się na dożynki gminne do Bogdanowa. Wszyscy zgromadzeni po Mszy świętej udali się na plac obok remizy. Od tego czasu na scenie można było zaobserwować wielu wykonawców. Kulminacją dożynek był koncert zespołu "Baciary" a następnie o godzinie 21:00 pokaz sztucznych ogni.

Do bazy zjechaliśmy po zakończeniu imprezy.


Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym
22.09.2013 r.

W tym dniu 4 naszych druhów wzięło udział w szkoleniu z zakresu kierowania ruchem zorganizowanym przez PSP Piotrków Tryb. Po teorii prowadzonej przez PSP oraz KM Policji w Piotrkowie Tryb. druhowie przeszli na ulice uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Na koniec został przeprowadzony egzamin teoretyczny.

Wszyscy druhowie z naszej jednostki jak i tych innych ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy.

Ślub Kamili i Dariusza
21.09.2013 r.

W dniu 21 września 2013 roku Druh Dariusz Chudy i Kamila Lisiecka wypowiedzieli w obecności Boga i swych najbliższych sakramentalne ,,TAK". Cieszymy się , że mogliśmy wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyć w tak ważnej chwili w ich życiu.Uroczystość zaślubin odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie.

 Po uroczystości strażacka delegacja naszej jednostki złożyła życzenia nowożeńcom , wręczyła kwiaty i upominek. Ponadto, Młoda Para w asyście strażaków na czele z naszym wozem bojowym została eskortowana do sali weselnej.

Strażacy z OSP Gomulin życzą Młodej Parze wiele lat szczęścia, radości, zdrowia, czułości, siły na co dzień, a szczególnie dużo miłości! Wszystkiego dobrego!Dożynki powiatowe- Moszczenica
15.09.2013 r.

W niedzielę 15 września 2013 roku druhowie z naszej jednostki udali się do Moszczenicy na Dożynki Powiatu Piotrkowskiego. Dożynki rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona w moszczenickim kościele pw.Podwyższenia Krzyża Świętego.

Po dziękczynnej Eucharystii zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu przeszli w barwnym korowodzie do amfiteatru Gminnego Ośrodka Kultury. Na miejscu Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała odebrał wypieczony z tegorocznych zbiorów chleb z rąk Starostów Dożynek Moniki Woch gospodyni z Grabicy i Jarosława Jaśkina rolnika z Kosowa.Po czym wszyscy mogliśmy spróbować dożynkowego chleba.

 Ważną częścią dożynek było wręczenie tytułu honorowego ,,Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego" generałowi brygady Stanisławowi ,,Burza" Karlińskiemu. Po części oficjalnej rozpoczęły się wspaniałe występy artystów.Święto rolników naszego powiatu zakończył pokaz fajerwerków.

Do Gomulina powróciliśmy późnym wieczorem.

Ślub Katarzyny i Jacka
31.08.2013 r.

Dnia 31 sierpnia nasz kolega dh Jacek Kacperski wraz z wybranką swego serca Katarzyną stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia ślubna odbyła się w kościele p.w. św. Rocha w Drużbicach ( pow.Bełchatów ).

Jak to bywa w zwyczaju naszej jednostki udaliśmy się złożyć naszemu koledze życzenia z tej okazji.Zanim jednak to nastąpiło korowód pana młodego jadącego do domu swej wybranki zatrzymano tradycyjną ,,bramką strażacką " Poza oficjalną delegacją z Pocztem Sztandarowym pod kościół podjechał zastęp GBA 2,5/25. Po zakończeniu ceremonii ślubnej Młodą Parę przywitał dźwięk syren wozu pożarniczego. 

Ostatnim punktem naszej obecności było poprowadzenie ślubnego orszaku aż na miejsce zabawy weselnej.

Mamy nadzieję, że dh.Jacek będzie się wywiązywał z obowiązków małżeńskich równie dobrze i sumiennie jak ze służby w szeregach naszej OSP.

Katarzyno i Jacku - Szczęść Boże.


Zbiórka Krwi
24.08.2013 r.

Tego dnia w naszej strażnicy odbyła się druga zorganizowana akcja poboru krwi. Dzięki dobrej organizacji akcja ta odniosła sukces.

Akcja jak poprzednio przebiegała w godzinach 10:00- 13:00. W tym czasie naszą świetlice odwiedziło 28 osób, z czego 26 oddało pełną ilość krwi. Niestety 2 osoby nie mogły oddać tego cennego daru życia, co wywołało na ich twarzach smutek. 11,700 litrów krwi jest nowym jednorazowym rekordem co nas bardzo cieszy, jednak już teraz zaczynamy myśleć jak zachęcić reszte społeczeństwa by to osiągnięcie poprawić

Następna zbiórki krwi zostanie przeprowadzona już 23 listopada. Zapraszamy


Spotkanie robocze Zarządu Gminnego OSP i przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska
21.08.2013 r.

Spotkanie miało miejsce w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Omówiono następujące zagadnienia:

-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Krężnej.
-Badania lekarskie dla strażaków ratowników-14.09. godz.8.30, OSP w Woli Krzysztoporskiej. -Zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.
-Turniej wiedzy pożarniczej dla szkół.
-Ćwiczenia sprawnościowo-bojowe OSP.
-Sprawdzenie gotowości bojowej jednostek.
-Wadliwe paliwo do urządzeń spalinowych.
-Kursy dla ratowników OSP.  mające się odbyć:
-Powiatowe zawody strażackie w Moszczenicy.
-Uroczystości ku czci obrońców Ojczyzny poległych we wrześniu 1939r. w rejonie Góry Borowej- 8.09. br.
-Dożynki powiatu piotrkowskiego w Moszczenicy -15.09.br.
-Dożynki gminne w Bogdanowie -22.09. br.
-Posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP w jednej ze Straży z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

Na spotkaniu tym dało się zauważyć jak wielka jest nasza niewiedza w zakresie przepisów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie robocze przekształciło się w walne zebranie Zarządu Gminnego na którym to poddano pod głosowanie bezzasadny wniosek.


Turniej o puchar Prezesa OSP Gomulin
15.08.2013 r.

Po zakończeniu uroczystości odpustowych w kościele, wszyscy przenieśliśmy się na teren boiska sportowego w Gomulinie. Miejscowy LZS zorganizował turniej piłkarski o puchar Prezesa OSP Gomulin Szczepana Mroczkowskiego. W turnieju uczestniczyły drożyny z Gomulina, Woźnik, Majkowa Dużego i Bujen.

Zmagania rozpoczęły się o godzinie 15:00 i trwały do wieczora. Zaciętą rywalizacje wygrała drużyna z Woźnik. Nasi piłkarze zajęli 3 miejsce za Bujnami a przed Majkowem Dużym.

Po turnieju zorganizowany był dla wszystkich drużyn poczęstunek, a w godzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa taneczna na terenie naszej remizy.


Odpust parafialny
15.08.2013 r.

W dniu 15 sierpnia- Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodziliśmy w naszej parafii odpust. Jak co roku nie mogło i nas zabraknąć na uroczystej procesji, gdzie nasi druhowie prowadzili księdza a nasz poczet sztandarowy dumnie prezentował się pośród chorągwi kościelnych.

W uroczystościach kościelnych uczestniczyli także druhowie z OSP Majków Duży, OSP Oprzężów i OSP Zaborów. Dwie pierwsze z tych jednostek także przyjechały z własnym pocztem sztandarowym.

Po uroczystościach druhowie jak i wszyscy zgromadzeni mogli posłuchać koncertu Orkiestr Dętej z Gomulina

Puchar Polski w Gomulinie
06.08.2013 r.

Aż dwanaście bramek padło w ostatnim spotkaniu I rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu piotrkowskiego. Niezrzeszony Błysk Gomulin przegrał z juniorami starszymi Włókniarza Moszczenica 5:7 (2:5).

Drużyna Błysku składała się z zawodników z naszej miejscowości oraz sąsiednich Woźnik. W meczu brali udział także nasi druhowie. Nasi strażacy zabezpieczali imprezę oraz stanowili pomoc medyczną. Niestety nie udało się uzyskać pozytywnego wyniku sportowego ale za to organizacyjnie wypadliśmy bardzo dobrze.

 Czekamy za rok na kolejną edycje Pucharu Polski.

Miting strażacki w Zarzęcinie
20.07.2013 r.

W sobotę 20 lipca 2013 r. na Placu OSP w Zarzęcinie odbył się Miting Sportowo-Pożarniczy "ZARZĘCIN 2013".
W wspaniałej sportowej rywalizacji obok naszej straży brały udział jednostki OSP z terenu gminy Mniszków a także druhowie  z Opoczna I Lubochni.
Strażackie drużyny rywalizowały w czterech konkurencjach: ćwiczenie bojowe, cięcie kłody drewna za pomocą piły ręcznej, cięcie kłody drewna siekierą oraz przetaczanie opony.

Drużyny, które zajęły czołowe miejsca w poszczególnych konkurencjach otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez  Posła Roberta Telusa, który wręczał je osobiście wraz z Wójtem Gminy Mniszków  Januszem Ciesielskim. Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali również upominki ufundowane przez  Marka Makowskiego.

 

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

Po ukończonych zawodach odbył się pokaz ratownictwa oraz pierwszej pomocy zorganizowany przez WOPR na czele z  Markiem Makowskim.

 

Atrakcją kończącą Miting był pokaz modeli wodnosamolotów biorących udział w Wyścigach Środkowej Polski Modeli Wodnosamolotów, które w dniach 20-21 lipca 2013 r. odbywały się w Zarzęcinie.

1 | 2

Numer alarmowy